Üsküdar Sempozyumu / 21-23 Kasım 2014

Bu yıl 8.cisi Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Üsküdar Sempozyumu gelen tebliğler baz alınarak kitaplaştırıldı. Kitabı oluştururken gelen tebliğlerin dışına çıkılarak ek görsellerle görsellik zenginleştirildi. 

Bunun yanında bu sempozyum kitabında Üsküdar’ın sanat hayatına ve Üsküdar’ın görsel dünyasına katkı amacıyla son yıllarda gerçekleştirdiği fotoğraf yarışmalarının ürünlerinden de yararlanıldı. 

Dörtbudak Yayıncılık ve Matbaa Hizmetleri © Tüm Hakları Saklıdır