Sultan Abdülmecid ve Dönemi

Sultan Abdülmecid ve Dönemi adlı kitapta Osmanlı Devleti’nin batıya açılan kapısı Tanzimat’ın mimarlarından olan otuz birinci Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid’in hayatı ve dönemindeki önemli olaylar ve gelişmeler, alanında uzman yazarların kaleminden anlatılmaktadır.

Kitapta Abdülmecid’in kişiliğinin yanı sıra, padişahlık yıllarında hukuk, eğitim, maliye, politika, idari teşkilat, sanat, mimari ve edebiyat alanındaki gelişmelere ışık tutuluyor. Dr. Kemal Kahraman tarafından yayıma hazırlanan kitap, başta Millî Saraylar’ın arşivi olmak üzere birçok arşivden elde edilen fotoğraflarla destekleniyor.

Kitapta ilk modern darbe girişimi olarak “Kuleli Vak’ası”nın suikast planları, yerel yönetimlerde Ankara, Edirne ve Bulgaristan’dan örnekler, Sultan Abdülmecid’in Hatt-ı Hümâyûnları gibi önemli başlıklar yer alıyor.

Dörtbudak Yayıncılık ve Matbaa Hizmetleri © Tüm Hakları Saklıdır