İstanbul’un Kaybolan Kültür Varlıkları Suriçi (Fatih) Camileri ve Mescidleri - 1

308 sayfadan oluşan kitabın içerisinde yer alan listede, tespit edilen camiler; “Bakımsız ve Kadrosuz Bırakılma Nedeniyle Yıkılan”, “Satılarak Ortadan Kaldırılan”, “Osmanlı Döneminde ortadan Kalkan”, “İhya Edilen Camiler ve Mescidler”, “İmar Faaliyetleri ile Ortadan Kalkan Cami ve Mescidler” olarak düzenli bir şekilde tasnif edilmiş ve haritalar, arşiv vesikaları, tarihi fotoğraflar, planlar ve gravürler ile detaylandırıldı.

 

Dörtbudak Yayıncılık ve Matbaa Hizmetleri © Tüm Hakları Saklıdır