İstanbul Risaleleri

Prof. Dr. İsmail Kara’nın yayına hazırladığı, 5 ciltten meydana gelen İstanbul Risaleleri, geniş tabanlı bir İstanbul envanteridir. İstanbul Risaleleri adlı eser, İstanbul araştırmacıları kadar, Fatih dönemi İstanbul’unun kültürel, toplumsal, mimari ve önemli isimlerini merak edenler için de önemli bir çalışma kaynağı olma özelliği taşıyor.

İstanbul Risaleleri’nde, 1930’lu yılların başından itibaren Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ulaşan insanlardan derlediği notlarla başlayan ve kitaplara girmemiş bilgilerle renklenen, çeşitlenen, zenginleşen çalışmalar yer alıyor.

İstanbul Risaleleri kitabı, 5 cilt halinde, 29 risaleden oluşuyor 

Dörtbudak Yayıncılık ve Matbaa Hizmetleri © Tüm Hakları Saklıdır