Onur Savaşçıları

Osmanlı-İtalya Savaşlarının en trajik bölümünün yaşandığı Trablusgarp cephesinin son derece çarpıcı olan hikayesinin ele alındığı bu eserde, Osmanlı askerlerinin yüksek vatan sevgisi ve onurlu mücadelesi etkili bir üslupla dile getirilmektedir.

 

Erdoğan ÖZDEMİR

Dörtbudak Yayıncılık ve Matbaa Hizmetleri © Tüm Hakları Saklıdır