Bulgaristan'da..

Dört bölüm üzerine tertip edilen bu eserin, birinci bölümünde Bulgaristan'da Türk varlığı konusu çok özet bir şekilde ele alınmıştır. İkinci bölüm Bulgaristan'da Türk - İslam kültürüne, kültür ve sanat eserlerine ayrılmıştır. Üçüncü bölümde 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar süren dönemde Bulgaristan'da Türk eğitimi, Türk basın ve yayını, Türk edebiyatı ve Türk - Müslüman topluluğunun dini hayatı ve kurumları ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise, 1989 yılında Bulgaristan'da yapılan rejim değişikliği sonucu Türk - İslam kültür ve sanatında ve Türk - Müslüman topluğunun dini hayatındaki yeni gelişmeler ele alınmıştır.

 

Prof. Dr. Hüseyin MEMİŞOĞLU

Dörtbudak Yayıncılık ve Matbaa Hizmetleri © Tüm Hakları Saklıdır