Türk Tarihçiliğinde 4 Sima

Baskı Tarihi: 2006 Bu eser, 27-28 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirilen "Türk Tarihçiliğinde Dört Sima; Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç ve İlber Ortaylı isimli konferansta sunulan bildirilerden oluşmaktadır, Değişik sahalardan eserler veren bu tarihçilerimizin çalışmalarındaki Osmanlı arşiv kaynakları üzerindeki ısrarları, Osmanlı arşivlerinin Türkiye'de, hem tarih ilminin, hem de sosyal ve beşeri ilimlerin gelişiminde ne kadar kritik bir rol oynadığını ve oynayabileceğini göstermektedir. Turkiye'de tarihçilik mesleği içinde sözü edilen tarihçilerimizin yaptıkları katkı ve geliştirdikleri yaklaşımlar hakkında odaklanmiş bildirilerden oluşan bu metin, sadece ilgili taraflarıyla uluslararası ilmi bir toplantı değil, aynı zamanda ifası gerekli olan vefa borcu için de bir firsat olmuştur.

 

Doç. Dr. Erol ÖZVAR / Marmara Üniversitesi - İSTANBUL

Dörtbudak Yayıncılık ve Matbaa Hizmetleri © Tüm Hakları Saklıdır